Requisits Previs

Missatge d'error

  • Notice: Undefined offset: 1 a _css_browser_selector() (línia 227 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 a _css_browser_selector() (línia 228 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).

Per a accedir als estudis del màster és necessari reunir algun dels requisits següents:

  • Pertànyer a països de l'Espai Europeu d'Educació Superior i estar en possessió d'un títol Universitari expedit per una Institució Europea Superior que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster.
  • En el cas d'alumnes no pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior, estar en possessió d'un títol universitari de nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris espanyols i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau.
Mes informació sobre l'accés al Màster en la unitat d'accés de la Universitat Politècnica de València ací.