Procés d'Admissió

Missatge d'error

  • Notice: Undefined offset: 1 a _css_browser_selector() (línia 227 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 a _css_browser_selector() (línia 228 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).

El procés d'admissió serà competència de la Comissió Acadèmica de màster, qui avaluarà els mèrits aportats pels alumnes que hagen sol·licitat la seua admissió al Màster as sol·licituds d'acord amb les ponderacions següents:

  • Nota mitja obtinguda en l'expedient acadèmic dels estudis que donen accés al Màster (0,3).
  • Idoneïtat del perfil de formació amb el programa formatiu del Màster (0,1).
  • Currículum professional de l'alumne (0,2).
  • Formació complementària i altres mèrits d'interès per als estudis de Màster (0,1).
  • Entrevista individual de selecció (0,3).
Mes detalls sobre el procés d'admissió particular del màster ací