Objectius

Missatge d'error

  • Notice: Undefined offset: 1 a _css_browser_selector() (línia 227 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 a _css_browser_selector() (línia 228 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).

Per a molts professionals dels camps de l'enginyeria i de l'administració d'empreses, així com per a investigadors d'aquestes i altres àrees afins es constata una forta carència en mètodes d'anàlisis de dades, millora de processos i presa de decisions, temàtiques que són abordades de forma molt succinta en els plans d'estudi dels graus i postgraus actuals. Amb això, quan eixe professional arriba a l'empresa o a exercir la seua professió, es troba moltes vegades faltat d'eines avançades per a resoldre els problemes que la societat li demanda. El present Màster pretén cobrir eixa carència dotant l'alumne del bagatge requerit per a afrontar amb garanties la resolució de problemes del seu entorn.

L'alumnat adquirirà la capacitat d'aplicar els coneixements i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la millora de processos i presa de decisions que li capaciten per a l'anàlisi i solució de problemes complexos en entorns amb incertesa.