Matèries

Missatge d'error

  • Notice: Undefined offset: 1 a _css_browser_selector() (línia 227 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 a _css_browser_selector() (línia 228 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).

MATÈRIA

TIPUS

ASSIGNATURA

SEM.

ECTS

Anàlisi de Dades

OBL

Anàlisi Multivariant

A

3

Tècniques de Previsió

A

3

Simulación y Redes Neuronales

B

1,5

Mineria de Dades

B

3

Millora de Processos

 

OBL

Models de Regressió Lineal i ANOVA

A

4,5

Disseny d'Experiments I

A

3

Control Estadístic de Qualitat

A

4,5

Anàlisi, Monitoratge i Diagnòstic de Processos Multivariants

B

3

Fiabilitat, Disponibilitat i Mantenibilitat

B

4,5

Presa de Decisions

 

OBL

Modelització i Optimització

A

3

Gestió de Projectes

B

3

Planificació i Programació de la Producció

B

3

Formació complementària en anàlisi de dades, millora de processos i presa de decisions

 

OPT

Heurístiques i Fluxos en Xarxes

A

4,5

Mètodes Estadístics en el Càlcul Actuarial

B

1,5

Gestió i Millora de la Qualitat

B

3

Anàlisi de la Satisfacció del Client

B

3

Optimització de Problemes No Lineals i Models amb Incertesa

B

4,5

Programació Multicriteri

B

3

Disseny d'Experiments Avançat

B

3

Eines Estadístiques per a l'Avaluació de Prestacions

B

3

Treball Final de Màster

OBL

Treball Final de Màster

A/B

12

Els descargables de cada matèria són únicament de caràcter informatiu. La informació que preval és la qual apareix en la guia oficial de cada matèria, accessible una vegada formalitzada la matrícula a través de la Intranet i de PoliformaT.