Criteris d'Admissió

Missatge d'error

  • Notice: Undefined offset: 1 a _css_browser_selector() (línia 227 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 a _css_browser_selector() (línia 228 de /srv/www.masterdatos.com/drupal-7.x/sites/all/themes/masterdatos/template.php).

El programa està dirigit a la formació tant de graduats recents que vullguen aprofundir en el coneixement d'eines estadístiques per a l'anàlisi de dades i la seua aplicació o que desitgen introduir-se en la metodologia de la investigació, i desenvolupar una tesi doctoral com a professionals d'empreses que desitgen actualitzar o completar els seus coneixements aprofundint en determinades tècniques estadístiques que milloren la seua adequació al mercat laboral.

 
En referència a la temàtica del màster, la mateixa va dirigida especialment a alumnes que estiguen en possessió de titulacions nacionals de 1r o 2n cicle d'Enginyeria (Informàtica, Agrònoms, Industrial, de Telecomunicacions, ..) i diplomatures o llicenciatures afins (Matemàtiques, Estadística, …), així com títols estrangers equivalents.
 
En el cas de titulats en àrees distintes però amb experiència professional en la temàtica del Màster es podrà exigir que l'alumne curse matèries corresponents a continguts comuns de les titulacions anteriors.
 
La selecció d'alumnat s'ajustarà al perfil d'ingrés i es durà a terme seguint el procediment següent:
  • Entrega de la sol·licitud d'admissió al Màster.
  • Entrega del Curriculum Vitae el qual haurà d'incloure l'expedient acadèmic de la titulació prèvia de l'alumne, experiència professional i formació complementària afí al Màster.
  • Entrevista de selecció que se centrarà en les motivacions i expectatives formatives i laborals de l'alumne.